Dovanų vertė darbuotojams - Timesta

2022-05-15
dovanos-darbuotojams-1280x800.jpg

Pagal GPM ir VSD įstatymų nuostatas, darbdavio dovanos darbuotojams neapmokestinamos, jei jų metinė suma neviršija 200 eurų.⁣ Vadinasi, galite drąsiai dovanoti nakvynę sanatorijoje, apsilankymą SPA centre, sporto klubo narystę ar kitą motyvuojančią dovaną.⁣
Išsamiau: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.171369/asr⁣